Investeren in duurzame energie voor 25 seniorenwoningen kost ‘niet meer als anders’

Bouwvereniging Volksbelang heeft aan de Haviklaan 25 ruime seniorenwoningen gebouwd. Duurzaam en energiezuinig waren belangrijke uitgangspunten voor de te bouwen seniorenwoningen. Ten opzichte van een traditionele verwarmingsinstallatie werden de investeringen vergeleken met een duurzame energie installatie. Hierna werd besloten een investering te doen in een duurzame energie installatie van Duurzaam Opgewekt. Omdat de investeringen met een duurzaam energiesysteem over een langere periode kunnen worden afgeschreven, werd gekozen voor het ‘het niet meer als anders’ concept voor de bewoners.
De energienota blijft de komende twee jaar gelijk aan die van een traditioneel verwarmingssysteem. Daarna zal de energienota maandelijks af blijven nemen omdat circa 75% van de energie wordt opgewekt door het duurzame energiesyteem van Duurzaam Opgewekt.

Vooronderzoek en realisatie
Locatie en mogelijkheden werden geïnventariseerd aan de Haviklaan in Vianen. Aandachtspunten tijdens het vooronderzoek waren het kunnen verwarmen en koelen van de woningen. Dit moest individueel instelbaar zijn voor de bewoners. Ook een beter beheersbaar klimaat in de woning en een tapwatervoorziening kregen aandacht tijdens deze eerste fase.

Oplossing
Voor de 25 seniorenwoningen ontwikkelde Duurzaam Opgewekt een installatie voor elke woning met een warmtepompinstallatie en warmtepompboiler. De warmtepompinstallatie verzorgt het verwarmen en koelen in de woning. De warmtepompboiler gebruikt de warme lucht (conform Bouwbesluit) in de woning om water op te warmen wat gebruikt kan worden als tapwater. In elke woning werd een warmte- en koudemeter geplaatst die remote kan worden uitgelezen door de woningbouwvereniging. Resultaten van de duurzame energie installatie in de woning zijn zo goed te monitoren.

Minder CO2 uitstoot en een lagere energienota op korte termijn
Met de duurzame energie installatie van Duurzaam Opgewekt wordt er minder traditionele energie gebruikt en wordt binnen een periode van twee jaar een aanzienlijke besparing verwacht op de energiekosten van de woningen. Verder is de CO2 uitstoot structureel minder wat indirect bijdraagt aan een schoner milieu.