Duurzame energie voor de Dekker Groep door rivierwater

De Dekker Groep richt zich op het winnen van zand en grind, klei, het milieuverantwoord bergen van baggerspecie en het ontwikkelen van landschappen en doen dit op een maatschappelijk verantwoorde manier.

Vooronderzoek en realisatie
De Dekker Groep bouwt een nieuw kantoor aan de rivier de Waal te IJzendoorn. Duurzaamheid is een belangrijke leidraad bij het bij het ontwerp van dit kantoor. De Dekker Groep heeft Duurzaam Opgewekt betrokken bij het vooronderzoek en de realisatie van de energievoorziening.

Oplossing
De oplossing die Duurzaam Opgewekt heeft ontworpen is gebaseerd op Warmte/Koude Opslag. Door het installeren van een warmtepompinstallatie in de Waal wordt de energie in het rivierwater benut voor de verwarming en koeling van het nieuwe pand. Hierdoor wordt een aanzienlijke reductie in CO2 uitstoot gerealiseerd. Bovendien is de ‘cost of ownership’ beduidend lager t.o.v. een traditioneel energiesysteem. Sjaak Wezenberg, Algemeen Directeur van de Dekker Groep: “Wij zijn erg tevreden over deze oplossing. Door de inzet van vernieuwende techniek wordt duurzaamheid gecombineerd met structurele kostenverlaging”.

Win-win
Tom Nak, Algemeen Directeur van Duurzaam Opgewekt: “De afgelopen 15 jaar hebben wij ons meer en meer gespecialiseerd op onze kerncompetentie, het opwekken van duurzame energie. Door onze ervaring kunnen we de beste, bewezen technologie inzetten voor onze klanten. De oplossing voor de Dekker Groep is een goed voorbeeld van een echte win-win situatie”.