Nieuw gebouw Schuurman Groep is als een duurzaam vormgegeven icoon in het landschap

De nieuwe huisvesting voor Schuurman Groep is gesitueerd op het bedrijventerrein Boekelermeer te Alkmaar. Het nieuwe gebouw grenst aan de snelweg en aan een natuurgebied en ligt op een zichtlocatie. Het iconische ontwerp gaat prachtig samen met het natuurgebied en de infrastructuur. In het gebouw van Schuurman zijn tal van duurzaam oplossingen toegepast : LED verlichting, veel toetredend buitenlicht, betonactivering en er werd gebruik gemaakt van warmte- en koudeopslag.
Kantoorruimte, showroom en een bedrijfshal zijn ondergebracht in dit prachtig ontworpen gebouw.

Vooronderzoek en realisatie
Duurzaam Opgewekt heeft in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en het projectteam een warmteen koude opslaginstallatie ontworpen en geïnstalleerd. Op basis van het ontwerp en de gebruiksdoelen werd een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden met warmte- en koudeopslag voor het gebouw. Het gebouw is ontworpen met een patiotuin met veel beglazing waardoor er veel daglichttoetreding is in het kantoor en bedrijfsgedeelte. Hierdoor was klimaatbeheersing een extra punt van aandacht

Oplossing
Duurzaam Opgewekt ontwikkelde een duurzaam energiesysteem voor de Schuurman Groep. Er werd gekozen voor een warmte- en koude opslaginstallatie die zowel voor koeling als verwarming zorgt in het multi-functionele gebouw. Uitgangspunten voor Duurzaam Opgewekt waren ondermeer het optimaal kunnen
beheersen van het binnenklimaat in het gebouw met zijn verschillende functies. Door gebruik te maken van het opslaan van de warmte of de koude in de onderliggende aarde kan nu met de duurzame installatie worden gekoeld of verwarmd.

Duurzaam icoon
De duurzame energie installatie reduceert fors de CO2 emissie en de energiekosten voor het nieuwe gebouw van de Schuurman Groep ten opzichte van een traditioneel energiesysteem. Samen met de andere duurzame maatregelen die werden genomen tijdens de bouw, kan hier gesproken worden van een duurzaam
vormgegeven icoon in het landschap.