Energie Damwand in top 20 ‘Rabo Duurzame Innovatieprijs 2020’

Energie Damwand in top 20 ‘Rabo Duurzame Innovatieprijs 2020’

Ons consortium maakt kans op de ‘Rabo Duurzame Innovatieprijs 2020’. Van de 232 inzendingen zitten wij bij de laatste 20 deelnemers! Samen met CRUX Engineering BV, TUDelft, TUe en Gooimeer maken we kades en oevers duurzaam. Door damwanden te gebruiken om energie op te wekken, komen we samen met een oplossing om de CO2-voetafdruk van provinciale vaarwegen te verlagen.

Rabo Duurzame Innovatieprijs 2020

Rabobank is op zoek naar duurzame dwarsdenkers. De Rabo Duurzame Innovatieprijs is een initiatief om de ideeën van duurzame ondernemers en hun innovaties te versnellen. Voor ondernemers die barsten van de ideeën om Nederland en de wereld beter achter te laten. Die durven tegen de stroom in te gaan, alles voor een duurzame maatschappij. Ons consortium doet mee in de categorie ‘Circulaire Economie en Klimaat’. Je snapt dat de naam duurzame dwarsdenkers wel bij ons past ;-).

6 november horen we of de energieleverende kademuur en damwand door is naar de top 10. Fingers crossed!

Duurzame dwarsdenkers

Storing melden?

Neem 24/7 contact met ons op via

 085 – 400 40 40

Krijg je energie van ons geleverd?

Contact

Duurzaam Opgewekt
De Elzenhof 7e
4191 PA Geldermalsen

0344-750 270
info@duurzaamopgewekt.nl

copyright Duurzaam Opgewekt 2022 

Energie Damwand winnaar NENnovation Award

Energie Damwand winnaar NENnovation Award

Hoera! Ons consortium heeft de NENnovation Award gewonnen voor ons gezamenlijk project ‘Energie Damwand’. Vrijdag 16 oktober zijn de winnaars van de NENnovation Award bekend gemaakt. Bekijk deze video om de enthousiaste reacties van de nummers 1 te zien: https://www.linkedin.com/posts/nen_uitreiking-nennovation-awards-2020-activity-6724306649869377537-1TDS

Uit het juryrapport: “Jullie vinding gaat een enorme bijdrage leveren aan de energietransitie waar we allemaal voor staan. Jullie hebben veel samenwerkingspartners verzameld, wat het heel kansrijk maakt. En wat wij als NEN ook heel mooi vinden, is dat jullie al in een vroeg stadium normalisatie hebben meegenomen in het hele traject. Tot slot zegt de jury: met de energie damwand wordt geotechniek zichtbaar als een van de belangrijkste sleutels van energietransitie.”

En dat laatste vinden wij allemaal het grootste en mooiste compliment om te krijgen!

Samen met CRUX Engineering BV, TUDelft, TUe en Gooimeer maken we kades en oevers duurzaam. Door damwanden te gebruiken om energie op te wekken, komen we samen met een oplossing om de CO2-voetafdruk van provinciale vaarwegen te verlagen!

NENnovation Award 2020

De jury let op het innovatieve karakter, of het ook écht werkt, of het maatschappelijk relevant is en of er een goede businesscase aan ten grondslag ligt. En natuurlijk hoe er op een slimme manier gebruikt wordt gemaakt van normalisatie.

Korneel de Jong van Crux Engineering BV: “Het is fantastisch! Een bekroning op ons werk. We zijn al twee jaar bezig met deze innovatie. En het brengt de CO2-reductie in Nederland weer een stapje dichterbij”.

Hoe het precies werkt? Korneel de Jong van CRUX Engineering BV legt het uit in deze video: https://lnkd.in/dE5Dddq

Storing melden?

Neem 24/7 contact met ons op via

 085 – 400 40 40

Krijg je energie van ons geleverd?

Contact

Duurzaam Opgewekt
De Elzenhof 7e
4191 PA Geldermalsen

0344-750 270
info@duurzaamopgewekt.nl

copyright Duurzaam Opgewekt 2022 

Vertrouwen in bodemenergiesystemen met ‘Gedragscode Bodemenergie’

Vertrouwen in bodemenergiesystemen met ‘Gedragscode Bodemenergie’

Gedragscode Bodemenergie

Bodemenergie is een onmisbare pijler in de energietransitie. Om de Nederlandse bodem in balans te houden, moeten we er zorgvuldig mee omgaan. Daarom is het belangrijk dat iedereen die werkt aan bodemenergiesystemen, zich houdt aan de wettelijke voorschriften én netjes werkt bij het aanleggen en onderhouden ervan. Eind juli ondertekende Tom Nak & Bob Bloemers, beide directeur bij Duurzaam Opgewekt, de Gedragscode.

 

BodemenergieNL
De Gedragscode Bodemenergiesystemen is opgesteld door de leden van de branchevereniging Bodemenergie NL. Een gids voor gepast gedrag en correct handelen op het gebied van aanleg en onderhoud van bodemenergiesystemen. Deze Code is opgesteld vanwege het onacceptabele gebrek aan vertrouwen bij andere gebruikers van de bodem. De bodemenergieketen hecht groot belang aan dat er vertrouwen is in zijn handelen. Dit doel kan alleen bereikt worden als alle spelers in de keten juist handelen.

In de Code staan onder andere de spelregels waar de leden zich aan moeten houden en elkaar op kunnen aanspreken. Er staat ook in dat ieder lid betrouwbaar en deskundig te werk gaat. Dit sluit naadloos aan bij een van de kernwaarden van Duurzaam Opgewekt: VAKmensen. Onze gedreven specialisten werken als sinds 2001 vakkundig aan wko-installaties.

 

Toekomstige generatie
Afgelopen zomer tekende Duurzaam Opgewekt de Gedragscode om het belang van goede bodembalans en bodemenergie te onderstrepen. Zoals de gedragscode zo mooi omschrijft: “Een gezonde bodem is de basis om te leven, wonen en werken voor onze medeburgers, voor (onze) kinderen en voor de toekomstige generaties. Wij zijn daarom zuinig op de bodem en het grondwater.”

Wil je meer weten over de werking van bodemenergiesystemen? Lees dan hier verder.

Storing melden?

Neem 24/7 contact met ons op via

 085 – 400 40 40

Krijg je energie van ons geleverd?

Contact

Duurzaam Opgewekt
De Elzenhof 7e
4191 PA Geldermalsen

0344-750 270
info@duurzaamopgewekt.nl

copyright Duurzaam Opgewekt 2022 

Duurzaam Opgewekt neemt per 1 juli de warmte- en koudelevering van ruim 900 huishoudens over

Duurzaam Opgewekt neemt per 1 juli de warmte- en koudelevering van ruim 900 huishoudens over

Paleiskwartier Noord Den Bosch

Paleiskwartier Noord Den Bosch komende jaren nóg duurzamer

Ruim 900 woningen en een aantal bedrijven in het Paleiskwartier-Noord gaan met de overname door Duurzaam Opgewekt over tot verdere verduurzaming van hun energiesystemen. Duurzaam Opgewekt neemt per 1 juli 2020 de warmte-koudeopslagsystemen over van Ennatuurlijk. Per 1 juli wordt gestart met de verduurzaming van energievoorzieningen in het Paleiskwartier Den Bosch. De komende jaren komen hiermee in het teken te staan van verdere verduurzaming en innovatie van de energiesystemen. Duurzaam Opgewekt is door Coöperatie Wijkbelangen Paleiskwartier in 2019 uit een aanbestedingsprocedure geselecteerd als nieuwe energie-exploitant voor het Paleiskwartier-Noord, voor de komende 20 jaar.

Maatschappelijke aanbesteding

De Coöperatie Wijkbelangen Paleiskwartier (CWP) heeft in 2018 besloten om door middel van een aanbesteding een nieuwe exploitant te selecteren, dat het contract met Ennatuurlijk na 15 jaar afliep. In september 2019 is unaniem gekozen voor Duurzaam Opgewekt als nieuwe energieleverancier, omdat Duurzaam Opgewekt het beste scoorde op de beoordelingscriteria die in afstemming met de leden van CWP zijn vastgesteld. Duurzaam Opgewekt stelt zich tot doel om in de komende 20 jaar toe te werken naar gasloze energielevering in Paleiskwartier-Noord.

Verduurzaming en innovatie

Door het toepassen van innovaties en optimalisaties in de huidige installaties, wordt de komende jaren gewerkt aan verduurzaming van de energiesystemen. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op het revitaliseren van de technische ruimtes met de warmtepompen, vernieuwing van de regeltechniek en verbetering van de afleversets.

Bob Bloemers, commercieel directeur van Duurzaam Opgewekt: “Wij vinden het belangrijk om, samen met onze klanten en collega’s, voortdurend te werken aan het verder verduurzamen van de Nederlandse energiesector en toe te werken naar gasloze energielevering. Dit doen wij door constant te blijven innoveren, te zoeken naar nieuwe technieken en door onderzoek naar optimalisaties van systemen. De komende jaren gaan wij miljoenen investeren in Paleiskwartier-Noord om ook onze nieuwe klanten in deze wijk te voorzien van toekomstbestendige, duurzame warmte- en koude-installaties”.

Duurzaam Opgewekt

Duurzaam Opgewekt is gespecialiseerd in duurzame energiesystemen en loopt sinds 1998 voorop in het ontwerpen en bouwen van ervan. Duurzaam Opgewekt werkt voor projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren en –exploitanten, aannemers en installateurs en ontzorgt haar klanten van ontwerp tot realisatie en op het gebied van onderhoud en exploitatie. Duurzaam Opgewekt is onderdeel van Groep Duurzame Energie.

Storing melden?

Neem 24/7 contact met ons op via

 085 – 400 40 40

Krijg je energie van ons geleverd?

Contact

Duurzaam Opgewekt
De Elzenhof 7e
4191 PA Geldermalsen

0344-750 270
info@duurzaamopgewekt.nl

copyright Duurzaam Opgewekt 2022 

Warmtewoningen: eerste uitdagende vervanging geslaagd!

Warmtewoningen: eerste uitdagende vervanging geslaagd!

Gisteren, op donderdag 27 september, hebben we de eerste warmtepomp vervangen bij een pilotwoning. De oude warmtepompen zijn namelijk tijdens de bouw van het huis al geplaatst en daarna ingebouwd. Deze grote installaties passen bij sommige huizen niet meer door het raam en bij de andere huizen zouden ze met een hijskraan naar buiten getild moeten worden. Daarbij komt dat de installaties die niet door het raam passen, ook te zwaar zijn om ‘even’ door een trapgat te tillen. Een flinke uitdaging dus.

In onze werkplaats hebben we vooraf geoefend met een proefmodel. In overleg met de fabrikant van de oude warmtepompen hebben we deze in delen gedemonteerd, zodat de installatie makkelijker verplaatst kan worden.

Ook hebben we een innovatief tilsysteem aangeschaft die de nieuwe warmtepomp via de trap omhoog kan brengen zonder daarbij de trap of wand te beschadigen van de warmtewoningen.

Gisteren was het zover en de vervanging is gelukt!

Storing melden?

Neem 24/7 contact met ons op via

 085 – 400 40 40

Krijg je energie van ons geleverd?

Contact

Duurzaam Opgewekt
De Elzenhof 7e
4191 PA Geldermalsen

0344-750 270
info@duurzaamopgewekt.nl

copyright Duurzaam Opgewekt 2022 

error: Content is protected !!