Disclaimer

De website van Duurzaam Opgewekt is zorgvuldig samengesteld. Duurzaam Opgewekt streeft dan ook naar juistheid, actualiteit en volledigheid van alle informatie. Toch kan het zijn dat de website mogelijk een foutje bevat. Vind je er één? Laat het ons weten via info@duurzaamopgewekt.nl.

Ondanks dat wij met veel zorg en plezier aan deze website werken, zal Duurzaam Opgewekt geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit e fout die in de website voor zou kunnen komen of voor de gevolgen van het gebruik van de website. Ook is Duurzaam Opgewekt niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van de website.

Opmerkingen en ideeën over de inhoud van deze website kun je sturen naar: info@duurzaamopgewekt.nl 

Copyright

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Duurzaam Opgewekt.

E-mail disclaimer

De inhoud van onze e-mail met eventuele bijlagen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Kennisneming, verspreiding, vermenigvuldiging of enig ander gebruik van de inhoud van deze e-mail door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan en mogelijk strafbaar.  Indien deze e-mail abusievelijk door u is ontvangen, wordt u verzocht contact op te nemen met de afzender en de ontvangen e-mail te vernietigen.

Storing melden?

Neem 24/7 contact met ons op via

 085 – 400 40 40

Krijg je energie van ons geleverd?

Contact

Duurzaam Opgewekt
De Elzenhof 7e
4191 PA Geldermalsen

0344-750 270
info@duurzaamopgewekt.nl

copyright Duurzaam Opgewekt 2023 

error: Content is protected !!