Gedragscode Bodemenergie

Bodemenergie is een onmisbare pijler in de energietransitie. Om de Nederlandse bodem in balans te houden, moeten we er zorgvuldig mee omgaan. Daarom is het belangrijk dat iedereen die werkt aan bodemenergiesystemen, zich houdt aan de wettelijke voorschriften én netjes werkt bij het aanleggen en onderhouden ervan. Eind juli ondertekende Tom Nak & Bob Bloemers, beide directeur bij Duurzaam Opgewekt, de Gedragscode.

 

BodemenergieNL
De Gedragscode Bodemenergiesystemen is opgesteld door de leden van de branchevereniging Bodemenergie NL. Een gids voor gepast gedrag en correct handelen op het gebied van aanleg en onderhoud van bodemenergiesystemen. Deze Code is opgesteld vanwege het onacceptabele gebrek aan vertrouwen bij andere gebruikers van de bodem. De bodemenergieketen hecht groot belang aan dat er vertrouwen is in zijn handelen. Dit doel kan alleen bereikt worden als alle spelers in de keten juist handelen.

In de Code staan onder andere de spelregels waar de leden zich aan moeten houden en elkaar op kunnen aanspreken. Er staat ook in dat ieder lid betrouwbaar en deskundig te werk gaat. Dit sluit naadloos aan bij een van de kernwaarden van Duurzaam Opgewekt: VAKmensen. Onze gedreven specialisten werken als sinds 2001 vakkundig aan wko-installaties.

 

Toekomstige generatie
Afgelopen zomer tekende Duurzaam Opgewekt de Gedragscode om het belang van goede bodembalans en bodemenergie te onderstrepen. Zoals de gedragscode zo mooi omschrijft: “Een gezonde bodem is de basis om te leven, wonen en werken voor onze medeburgers, voor (onze) kinderen en voor de toekomstige generaties. Wij zijn daarom zuinig op de bodem en het grondwater.”

Wil je meer weten over de werking van bodemenergiesystemen? Lees dan hier verder.

Storing melden?

Neem 24/7 contact met ons op via

 085 – 400 40 40

Krijg je energie van ons geleverd?

Contact

Duurzaam Opgewekt
De Elzenhof 7e
4191 PA Geldermalsen

0344-750 270
info@duurzaamopgewekt.nl

copyright Duurzaam Opgewekt 2023 

error: Content is protected !!