Contact


Na het Duurzaam Opgewekt vooronderzoek volgt de engineering van het duurzame energiesysteem. Op basis van gewaarborgde aannames uit het vooronderzoek wordt de duurzame energie installatie volledig uitgewerkt.

Er wordt een leidingnetwerk berekening gemaakt inclusief een weerstandberekening van de leidingen en de weerstandenergie die dat vergt. Op basis van de nieuwe of bestaande leiding infrastructuur wordt het civiel- technisch ontwerp gemaakt. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan de spanningsbemaling en retourbemaling van de energiebron.

Na het civiel- technische ontwerp volgt het werktuigbouwkundige ontwerp van de duurzame energie installatie. In 3-D worden distributiepompen in positie getekend en de technische ruimte wordt ontworpen. Daarna wordt het electrotechnische deel ontworpen inclusief alle componenten voor de meet- en regeltechniek die nodig zijn om de energie installatie aan te sturen.

U kunt bij Duurzaam Opgewekt rekenen op bewezen kennis en ervaring. Omdat Duurzaam Opgewekt ook zorg draagt voor de installatie na de engineering fase is er veel praktisch kennis aanwezig die al kan worden ingezet tijdens de engineering fase.