Contact


Ontzorgen, monitoren en waarborgen

Duurzaam Opgewekt staat ook na de installatie van energiesystemen klaar voor haar klanten. Duurzame installaties vragen om periodiek en preventief onderhoud.

Op basis van een systematische aanpak, wordt aan onze klanten een service level agreement aangeboden waarin periodieke onderhoudsverplichtingen worden aangegaan. Duurzaam Opgewekt inspecteert, analyseert en optimaliseert met haar onderhoud en beheer programma’s de ‘cost of ownership’ voor de klant en de levenscyclus van de installatie.

Van afstand wordt tevens de prestatie en status van het energiesysteem pro-actief gemonitord.