Contact


Locatie en mogelijkheden

Kernbegrippen voor de professionele aanpak van Duurzaam Opgewekt als het gaat om het ontwikkelen van het juiste duurzame energiesysteem.

Voor aanvang van elk project adviseert Duurzaam Opgewekt een eerste vooronderzoek aan haar klanten waarbij nauwkeurig in kaart wordt gebracht met welke installatie componenten een hoogwaardig en rendabel duurzaam energiesysteem kan worden gerealiseerd op de desbetreffende locatie.

Meten en vooraf weten wat er mogelijk is op een specifieke locatie waarborgt het juiste rendement van de duurzame energie installatie wanneer deze in gebruik wordt genomen.

Elk Duurzaam Opgewekt vooronderzoek geeft tevens in de eind-conclusie aan welk rendement (reductie energie nota met 50%-80% en zero-emissie) er kan worden behaald en welke investering daarvoor nodig is.